Kiponniemen korona-ohjeistus

Kiponniemen korona ohjeistus

Aluehallintovirastojen ohjeistus edellyttää tilaisuuksien tai toiminnan järjestäjiä seuraamaan alueellisia epidemiatilanteita ja reagoimaan niihin tarvittavalla ohjeistuksella ja mahdollisilla rajoituksilla. Tämä ohje on tehty tapahtumien järjestäjille Kiponniemessä, jotka voivat tämän perusteella kontaktoida omia osallistujiaan ja näin varmistaa turvallisen tapahtuman.

Yksityistilaisuuksia koskeva suositus osallistujamäärästä on 10 henkilöä ajalla 1.-16.5.2021. 
Yksityistilaisuuksia suositellaan järjestettävän ajalla 17.-30.5 enintään 50 henkilön osallistujamäärällä.

Yksityistilaisuuksia ovat kaikki yksityisluonteiset tapahtumat, jotka eivät ole yleisölle avoimia. Esimerkkejä yksityisistä tilaisuuksista ovat esimerkiksi syntymäpäiväjuhlat ja yksityiset illanvietot.

Länsi- ja Sisä-Suomen aluehallintovirasto jatkaa yleisötilaisuuksien ja yleisten kokousten osallistujamäärän rajoittamista alueellaan ajalla 12.5-1.6.2021. Keski-Suomen, Vaasan ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirien kuntien alueilla osallistujamäärä rajoitetaan 50 henkilöön, mutta näillä alueilla voidaan 12.5 alkaen järjestää yli 50 henkilön yleisötilaisuuksia ja yleisiä kokouksia edellyttäen, että kaikkien toimintaan osallistuvien on tosiasiallisesti mahdollista välttää lähikontakti toisiinsa noudattaen OKM:n ja THL:n ohjeistusta. Mikäli yleisötilaisuuksia ei voida järjestää turvajärjestelyin, ei niitä voida järjestää ollenkaan.

Seurakunnille suositellaan, että sisätiloissa järjestettäviin tilaisuuksiin osallistuu enintään sen verran väkeä, kuin aluehallintovirasto kulloinkin suosittelee yleisötilaisuuksiin osallistuvan yleisöä.

Maskisuositus on Jyväskylässä voimassa toistaiseksi. THL:n 8.1. antaman kansalaisille antaman maskisuosituksen mukaisesti maskeja suositellaan kaikille 12 vuotta täyttäneille

Älä tule oireellisena

Koronavirus aiheuttaa hengitystieinfektion, jonka oireita voivat olla mm. yskä, kurkkukipu, kuume, hengenahdistus, lihaskivut, vatsaoireet ja päänsärky. Yleisötilaisuuteen, yleiseen kokoontumiseen tai julkiseen tilaan, jossa on muita henkilöitä samanaikaisesti paikalla, ei saa tulla, jos on lieviäkään sairastumiseen viittaavia oireita.

Riskiryhmään kuuluvien suositellaan epidemian aikana välttämään lähikontakteja, eikä yleisötilaisuuksiin, yleisiin kokoontumisiin tai julkisissa tiloissa järjestettävään toimintaan osallistumista voida siten myöskään suositella. Jos osallistuminen on välttämätöntä, tulee tässä̈ ohjeessa tarkoitettuja turvaetäisyyksiä ja hygieniasuosituksia noudattaa.

Koronavirus tarttuu ensisijaisesti pisaratartuntana. Tartuntojen torjumiseksi tarpeettomia fyysisiä kontakteja tulee välttää. Tästä syystä Kiponniemessä pyritään mahdollisuuksien mukaan noudattamaan seuraavia ohjeita:

 • Lähikontaktien välttäminen riittävillä turvaväleillä: ”henkilömäärä tulee rajata siten, että henkilöiden tai seurueiden väliin jää vähintään 1–2 m”. Seurueella tarkoitetaan tässä esimerkiksi samassa taloudessa asuvia tai muutenkin jatkuvasti tai säännöllisesti yhteydessä olevia henkilöitä. Tähän on Kiponniemessä kiinnitetty huomioita vähentämällä salin sekä ruokasalin istuinpaikkoja ja riittävien turvavälien huomioimisella.
 • Jonojen minimoiminen mahdollisuuksien mukaan. Tämä voi tarkoittaa porrastettuja ruokailuja tai muita vastaavia ratkaisuja.
 • Pisaratartunnan riski on herkästi tavanomaista suurempi esimerkiksi yhteislaulu- ja ryhmäliikuntatilanteissa, joten suosittelemme, että tapahtumissa ei tällaisia rajoitusaikana tehdä. Suosituksena on käyttää esittävää musiikkia, jos se vain muuten ohjelmaan sopii.
 • Kiponniemessä on lattiassa turvavälejä osoittavia tarroja, joita toivomme noudatettavan mahdollisuuksien mukaisesti.
 • Annamme vahvan suosituksen maskien käyttämisestä Kiponniemen sisätiloissa.

Hyvä käsi- ja yskimishygienia estää tartuntoja

Oikein toteutettu yskimis- ja käsihygienia estää tartuntoja. Pyrimme levittämään tietoisuutta tästä infotauluilla jokaisessa WC-tilassa ja yhteisissä tiloissa. Vieraiden kannattaa huomioida seuraavat asiat:

 • Tultaessa sisätilaan tai rajattuun ulkotilaan käytetään käsihuuhdetta. Käsihuuhdetta on helposti saatavilla jokaisen ulko-oven läheisyydessä.
 • Kädet pestään vedellä ja saippualla aina ennen ruokailua sekä aina aivastamisen tai yskimisen jälkeen tai kun kädet ovat näkyvästi likaiset.
 • Kädet kuivataan huolellisesti puhtaaseen, kuivaan pyyhkeeseen. Tämä voi olla joko kertakäyttöinen paperipyyhe tai ns. rullakäsipyyhe, jossa puhdas ja likainen osa eivät ole kosketuksissa toisiinsa. Jos käsienpesu ei ole mahdollista, käytetään käsihuuhdetta.
 • Aivastamisen tai yskimisen yhteydessä suun eteen laitetaan kertakäyttönenäliina, joka heitetään heti käytön jälkeen pois. Jos nenäliinaa ei ole saatavilla, suojataan suu kyynärtaipeella. Kädet pestään tämän jälkeen.
 • Tilaisuuden tai toiminnan järjestäjä voi epidemiatilanteen mukaan suositella käytettävän kasvomaskia. Maskia voi muutenkin halutessaan käyttää ottaen huomioon siihen liittyvät ohjeet.

Siivous ja korona

Korona-aikana Kiponniemessä noudatetaan tehostettua siivousta Työterveyslaitoksen siivousohjeen mukaisesti. Tämä tarkoittaa käytännössä mm. sitä, että pintoja pyyhitään aktiivisemmin, ruokalan linjastossa ottimia vaihdetaan ruokailun aikana ja yleisiä tiloja desinfioidaan tarkemmin. Näillä toimilla pyritään tarjoamaan kaikille Kiponniemeen tulijoille turvallinen tila.

Käsidesiä on saatavilla jokaisessa kokoontumistilassa ja maskeja on myös tarjolla.

Jos yleisötilaisuudessa tai yleisessä kokoontumisessa todetaan koronavirustartunta

Tartuntaketjujen selvitystyö kuuluu kunnan tai sairaanhoitopiirin tartuntataudeista vastaavalle lääkärille. Jos tilaisuuteen osallistuneilla todetaan koronavirustartunta, selvitetään, onko tapahtunut altistumista, ja altistuneet pitää jäljittää ja asettaa tartuntatautilain mukaisesti karanteeniin 14 vuorokaudeksi.

Tartunnanjäljityksen helpottamiseksi tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäjillä pitää Kiponniemessä olla tiedot tapahtumaan osallistuneista henkilöistä. Tämä tieto pitää antaa myös Kiponiemen käyttöön, joka tällaisessa tapauksessa koordinoi selvittelytyötä.

Lasten ja nuorten leiritoiminnassa huomioitavaa

AVI on antanut seuraavat periaatteet lasten ja nuorten leiritoimintaan:

 • Leirille voi osallistua vain oireettomana.
 • Leireillä suositellaan toimimaan rajatuissa, enintään 50 henkilön ryhmissä, jotka majoittuvat, ruokailevat ja toimivat yhdessä siten, ettei synny kosketusta muihin mahdollisesti samaan aikaan samassa keskuksessa toimivien ryhmien kanssa. Näin rajataan lähikontaktien määrää leirin aikana, ja helpotetaan altistuneiden jäljitystyötä, jos leirillä todetaan koronavirustartunta.
 • Yleisiä suosituksia hyvästä käsi- ja yskimishygieniasta sekä siivouksesta tulee noudattaa.
 • Tarpeetonta fyysistä kosketusta vältetään (esimerkiksi kättely, halaaminen).
 • Jos leiriläisellä todetaan leirin aikana koronavirusinfektioon sopivia oireita, tulee hänet ohjata erilliseen tilaan odottamaan, että poistuminen leiriltä on mahdollista. Hänen tulee hakeutua viiveettä koronavirustestiin. Mikäli koronavirustartunta todetaan, tulee altistuneet jäljittää ja asettaa karanteeniin. Leirin järjestäjän tulee tällaisessa tilanteessa olla yhteydessä paikalliseen tartuntataudeista vastaavaan yksikköön lisäohjeiden saamiseksi.

Lisätietoja suosituksista antaa Kiponniemen toiminnanjohtaja Juhani Ilkka, puh. 040 768 4475.

Korona-ohjeet PDF

Lataa tästä voimassaoleva korona-ohjeistus, jos järjestät tapahtumia Kiponniemessä tai haluat tietää, miten Kiponniemessä sovelletaan AVI:n ja kaupungin ohjeistuksia. Päivitetty 7.3.2021.